Om in aanmerking te komen voor het examen en het diploma moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

Artikel 1.

  • Aanwezigheid van 100%.
  • Voor alle toetsen, stages en opdrachten een score van minimaal 5,5 behalen.
  • Aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
  • Consequent onderscheid maken tussen toetsen en het examen.
  • Portfolio moet compleet en tijdens het examen aanwezig zijn.
  • Uiterlijk op de dag van het examen een geldig V.O.G. laten zien.
  • Uiterlijk op de dag van het examen een geldig EHBO diploma laten zien.
  • BHV diploma voldoet niet aan de gestelde eis en is dus niet voldoende.

Artikel 2.
Bij een onvoldoende, is er de mogelijkheid om deze toets eenmaal te herkansen.

Artikel 3.
De beoordelingen die je met je toetsen behaald hebt zullen niet meegerekend worden met je examencijfer. Het examencijfer is dus je eindcijfer die bepaald of je geslaagd of gezakt bent.

Artikel 4.
Voor het eindexamen dien je een voldoende (minimaal 5,5) te behalen om te slagen. Mocht je een onvoldoende gescoord hebben, dan heb je recht op een herexamen met de daarbij horende kosten.

Artikel 5.
Voor het herexamen wordt € 175,- in rekening gebracht (zie Opleidingsreglement).

Artikel 6.
Het examen bestaat uit 20 minuten lesgeven en 10 minuten mondeling.

Artikel 7.
Iedere examenkandidaat is verplicht minimaal 2 leerlingen mee te nemen naar het examen.

Artikel 8.
Indien je te laat bent met je opdrachten, toetsen of je stage waardoor je niet aan het examen mee mag doen dan heb je nog 1 herkansing met het herexamen. Hiervoor dient aan de daarbij horende kosten van € 175,- voldaan te worden. Zak je voor het herexamen dan moet je de cursus volledig overdoen met de daarbij horende cursuskosten om voor een nieuw examen in aanmerking te komen.