Verzoek toelating tot de opleiding Trainer-Coach 3 Kickboksen zonder diploma Trainer-Coach 2

Je hebt geen diploma’s, maar wil op basis van eerder verworven competenties en/of ervaringen een verzoek indienen voor vrijstelling van de opleiding Trainer-Coach 2.
Op basis van certificaten en/of diploma’s wil je een verzoek indienen voor vrijstelling van de opleiding Trainer-Coach 2.